BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, June 27, 2009

Tugasan 1

Perbezaan antara pengujian, pentaksiran dan penilaian..

(Pengujian)
Pengertian:
Proses menentukan perubahan tingkah laku.
Tujuan:
Menentukan pencapaian murid dalam satu mata pelajaran.
Kegunaan:
Menempatkan murid dalam kumpulan yang sesuai.
Bentuk:
Pemerhatian, ujian, lisan, dan menulis.
Masa:
Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran
Proses pelaksanaan:
1. Persediaan ujian
2. Pentadbiran
3. Pemeriksaan.


(Pentaksiran)
Pengertian:
Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan antara murid.
Tujuan:
Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan antara murid dalam penguasaan pelajaran
Kegunaan:
Mengelaskan, pensijilan, dan menempatkan murid dalam jurusan yang sesuai untuk penyelidikan
Bentuk:
Ujian bertulis dengan markah dan gred.
Masa:
Selepas beberapa pelajaran
Proses pelaksanaan:
1. Proses pengujian
2. Merekod markah atau gred


(Penilaian)
Pengertian:
Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran.
Tujuan:
Memberi maklumat mengenai pencapaian murid, objektif pelajaran, kaedah mengajar, dan kurikulum.
Kegunaan:
Membaiki rancangan mengajar, kurikulum, pengesanan punca kelemahan, dan membuat ramalan.
Bentuk:
Jadual atau gred berdasarkan teknik perangkaan.
Masa:
Sebelum, semasa, selepas satu atau beberapa pelajaran.
Proses pelaksanaan:
1.Proses pengukuran
2.Proses penganalisisan
3.Proses interprestasi
4.Melapor
5.Tindakan

0 comments: